EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS
EA3RKS

EA3RKS

RADIO CLUB SBD

Copyright  2017 by EA3RKS.COM

13/10/2018

  

Torna a estar en funcionament el repetidor del  Radio club en la freqüència habitual

ED3YAD

DMR  (Local)  TG-9

Canal RU 718 - R83

TX: 438,975 MHz

RX: -7,600 MHz

Subtono 94,8Hz